Betring av økonomien avgjerande for auke i storfekjøtproduksjonen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke var ikkje i tvil under opninga av Storfe 2013, betre økonomi er avgjerande for auke.

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke under opninga av Storfe 2013, foto: Amund Johnsrud.Storfe 2013 hadde samla langt over 700 storfeinteresserte bønder,s amstundes som publikumsdagen laurdag var godt besøkt av publikum frå heile landet som ville sjø og smak er ein viktig del av matproduksjonen i Norge.

- Ein betring av økonomien er eit helt sentral t tiltak for å kunne auke produksjonen av storfe., streka Bodnelagsleiar Nils T. Bjørke unde ropninga av Storfe 2013.

Norges Bondelag hadde ein eigen utstiling under arrangementet saman med Landkreditt og Gjensidige med fokus på verving og medlemsfordeler,

Dette skreiv Bondebladet om opninga av Storfe 2013.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere