Spredning av biogass, ilustrasjonsfoto: Vidar P. Andresen.Norges Bondelag har i tett samarbeid med Avfall Norge og Bellona utarbeidet et eget forslag til en nasjonal biogass-strategi, blant annet med en målsetting om å få ned egne utslipp av metan og lystgass. Da Bondelaget møtte Stortingets energi- og miljøkomite til høring om forslaget til statsbudsjett for 2014, benyttet organisasjonen anledningen til å be komiteen medvirke til en politisk behandling av en slik strategi - så fort som mulig.

Bondelaget ser på konsekvensene

Bondelaget har siden 2006 arbeidet med å analysere konsekvensene av klimaendringene for norsk landbruk og hvordan næringa selv kan redusere sine klimagassutslipp. Samtidig har Bondelaget arbeidet med utvikling av nye energiformer.

Bekymret for global og nasjonal matroduksjon

-Vi ser med alvor på hastigheten som klimaet endrer seg med, og er bekymret over hvordan dette vil påvirke global og nasjonal matproduksjon, skriver Bondelaget i brevet til energi- og miljøkomiteen.

Tilførslene av korn kan svikte

-Norge er blitt avhengig av mer import av korn til menneskeføde og kraftfôr. Samtidig ser vi at verdensmarkedsprisene på korn oftere tangerer vår nasjonale kornpris. En indikasjon å at tilførslene til oss kan svikte er at klimaendringene gir mer intens nedbør, mer langvarig tørke og svekkelse av viktige økosystemer, heter det.

Grønne sertifikater

Ordningen med grønne sertifikater gjelder i Norge bare for utbyggingsprosjekter som ferdigstilles innen 2020. Sverige har en mer fleksibel modell, og Bondelaget mener den selvpålagte fristen må oppheves, slik at Norge får de samme betingelsene som i Sverige.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård