Ber Finanskomiteen bidra til å rette opp skattesmellen

Publisert 28.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Måten regjeringen fjernet arveavgiften på, gir en skatteskjerpelse for bøndene og andre enkeltpersonsforetak.

Regjeringen gikk i statsbudsjettet inn for å fjerne arveavgiften. I kjølvannet av dette økes beskatningen etter overtakelse, ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres. Det vil si at det såkalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.

Norges Bondelag redegjorde for saken i en høring i Stortingets Finanskomité forrige uke. Der ba Bondelaget komiteen om å bidra til å rette opp skatteskjerpelsen som fjerningen av arveavgiften har medført.

Du kan laste ned Bondelagets høringsutspill her

Les bakgrunn:

Arbeidsuhell gir bøndene skattesmell

Skattesmell for landbruksnæringen

Bondelaget mener at enkleste grepet er å beholde det såkalte diskontinuitetsprinsippet ved overføring av næringsvirksomhet. Dette vil være et presist virkemiddel for å lette generasjonsskiftene i landbruket.

Rammer unge bønder

Økt skatt som resultat av lavere avskrivningsgrunnlag og skjermingsgrunnlag rammer særlig de aktive brukene, spesielt de med store verdier i maskiner og buskap.

Det er de unge bøndene som skal inn i næringa som rammes mest av skatteskjerpelsen. Disse brukerne har sjelden eller aldri noen positiv skattemessig formue, og betaler følgelig ingen formuesskatt.

Overvurderer gevinsten

Norges Bondelag mener at det blir derfor misvisende å angi at skatteskjerpelsen delvis oppveies av blant annet redusert formuesskatt.

Våre beregninger viser også at det sjelden betales arveavgift av betydning ved et generasjonsskifte i landbruket, selv ikke på forholdsvis store bruk. Departementets anslag for spart arveavgift synes derfor høy.

Regjeringen har fokusert  på konsekvensene for enkeltpersonforetak i landbruket. Bondelaget påpeker at konsekvensene kan være minst like store også for enkeltpersonforetak i andre typer næringer.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere