Ber Finanskomiteen bidra til å rette opp skattesmellen

Publisert 28.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

Måten regjeringen fjernet arveavgiften på, gir en skatteskjerpelse for bøndene og andre enkeltpersonsforetak.

Regjeringen gikk i statsbudsjettet inn for å fjerne arveavgiften. I kjølvannet av dette økes beskatningen etter overtakelse, ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres. Det vil si at det såkalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.

Norges Bondelag redegjorde for saken i en høring i Stortingets Finanskomité forrige uke. Der ba Bondelaget komiteen om å bidra til å rette opp skatteskjerpelsen som fjerningen av arveavgiften har medført.

Du kan laste ned Bondelagets høringsutspill her

Les bakgrunn:

Arbeidsuhell gir bøndene skattesmell

Skattesmell for landbruksnæringen

Bondelaget mener at enkleste grepet er å beholde det såkalte diskontinuitetsprinsippet ved overføring av næringsvirksomhet. Dette vil være et presist virkemiddel for å lette generasjonsskiftene i landbruket.

Rammer unge bønder

Økt skatt som resultat av lavere avskrivningsgrunnlag og skjermingsgrunnlag rammer særlig de aktive brukene, spesielt de med store verdier i maskiner og buskap.

Det er de unge bøndene som skal inn i næringa som rammes mest av skatteskjerpelsen. Disse brukerne har sjelden eller aldri noen positiv skattemessig formue, og betaler følgelig ingen formuesskatt.

Overvurderer gevinsten

Norges Bondelag mener at det blir derfor misvisende å angi at skatteskjerpelsen delvis oppveies av blant annet redusert formuesskatt.

Våre beregninger viser også at det sjelden betales arveavgift av betydning ved et generasjonsskifte i landbruket, selv ikke på forholdsvis store bruk. Departementets anslag for spart arveavgift synes derfor høy.

Regjeringen har fokusert  på konsekvensene for enkeltpersonforetak i landbruket. Bondelaget påpeker at konsekvensene kan være minst like store også for enkeltpersonforetak i andre typer næringer.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere