Nylig lanserte bonde Tor Jacob Solberg, sammen med fire andre bønder, aksjonen #Bondeopprør21. Med opprøret håper de på at landbruket får mot til å kreve endring, og at politikerne forstår at retningen man nå er på vei i, ikke er holdbar.

- Jeg forstår at de sier kraftfullt ifra, og at det ligger et alvorspreg over engasjementet, sier Bartnes.

Svært mange har engasjert seg i opprøret på kort tid, og flere tusen er allerede medlemmer av gruppen.

Støtter flere av punktene

Oppropet fokuserer på et reelt økonomisk løft, et grunnlagsmateriale som bedre reflekterer økonomien i næringen og et bedre system for investeringer

- Dette er et tydelig grasrotoppgjør, og vi i Bondelaget støtter flere av punktene som opprøret tar for seg, sier Bartnes.

- Flere av punktene er elementer i resolusjonen som representantskapet i Norges Bondelag nylig vedtok, og som er organisasjonens prioriteringer for årets jordbruksoppgjør som er like rundt hjørnet. Det kreves et sterkt økonomisk løft i næringen, sier Bartnes.

Viktig oppgjør

Bartnes forteller at inntektsnivået i jordbruket er langt bak andre yrkesgrupper, og at utviklingen har vært flat mellom 2015-2019. Dessuten deler han bondeopprørets bekymring for rekruttering av ungdom.

- Det er krevende å rekruttere dyktige ungdommer til denne næringa. De møter et høyt arbeidspress og svak økonomi. Det er et dårlig signal. Det er stor konkurranse om ungdommene i dag, forteller han.

- Årets jordbruksoppgjør er et svært viktig oppgjør. Det handler om hvordan vi skal utvikle et bærekraftig landbruk i framtiden, avslutter han.