Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes, Kristin Ianssen og Brita Skallerud utgjør også det kommende året ledertrioen i Norges Bondelag.

Årsmøtet har valgt nytt styre i Norges Bondelag. Hele valgkomiteens innstilling gikk igjennom.

- Jeg takker for tilliten Det er godt å ha så solid støtte i det arbeidet vi skal gjøre framover, sier Lars Petter Bartnes. - Nå gleder jeg meg til å ta fatt på de sakene som venter, og det er er bra for organisasjonen at vi står samlet i det arbeidet vi står foran, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes fikk stående applaus da valgresultatet var klart. Han står støtt som Bondelagsleder. Bartnes ble valgt med 163 stemmer. Fire var blanke.

Det nyet styret i Norges Bondelag består av:

Leder, Lars Petter Bartnes, gjenvalgt, fra Nord-Trøndelag.
Første nestleder Kristin Ianssen, gjenvalgt, fra Østfold.
Andre nestleder Brita Skallerud, gjenvalgt, fra Akershus.
Einar Frogner, gjenvalgt, fra Hedmark.
Styremedlem Arnstein Røyneberg, ny, fra Rogaland.
Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine) ny.
Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal (Nortura) ny

Styremedlemmene Bjørn Gimming, Jan Gunnar Eilertsen og Gustav Grøholt er ikke på valg i år.

Les presentasjon av styremedlemmene.

Varamedlemmer for 1 år:
1. Birte Usland, Vest-Agder, ny
2. Torbjørg Austrud, Hordaland, ny
3. Einar Myki, Hedmark , ny

Ordførerkollegiet
Ordfører for 1 år: Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal
Varaordfører for 1 år: Kjerstin G. Lundgård, Hedmark, ny
Varamedlemmer for 2 år: 1. Frøydis Haugen, Hordaland, ny
2. Asgeir Slåttnes, Troms (gjenvalg)

Valgnemnda
Leder for 1 år: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold (ny)
Nestleder for 1 år: Bjarte Naterstad, Hordaland (ny)
Medlemmer for 2 år:
Daniel Arne Hansen, Nordland, Troms, Finnmark
Cathinka Jerkø, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Svein Stubberud, Østfold, Akershus, Vestfold
Harald Lein, Norske Felleskjøp

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere