Bartnes gjenvalgt som bondelagsleder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes, Kristin Ianssen og Brita Skallerud utgjør også det kommende året ledertrioen i Norges Bondelag.

Årsmøtet har valgt nytt styre i Norges Bondelag. Hele valgkomiteens innstilling gikk igjennom.

- Jeg takker for tilliten Det er godt å ha så solid støtte i det arbeidet vi skal gjøre framover, sier Lars Petter Bartnes. - Nå gleder jeg meg til å ta fatt på de sakene som venter, og det er er bra for organisasjonen at vi står samlet i det arbeidet vi står foran, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes fikk stående applaus da valgresultatet var klart. Han står støtt som Bondelagsleder. Bartnes ble valgt med 163 stemmer. Fire var blanke.

Det nyet styret i Norges Bondelag består av:

Leder, Lars Petter Bartnes, gjenvalgt, fra Nord-Trøndelag.
Første nestleder Kristin Ianssen, gjenvalgt, fra Østfold.
Andre nestleder Brita Skallerud, gjenvalgt, fra Akershus.
Einar Frogner, gjenvalgt, fra Hedmark.
Styremedlem Arnstein Røyneberg, ny, fra Rogaland.
Nils Asle Dolmseth, Sør-Trøndelag (Tine) ny.
Oddveig Gikling-Bjørnå, Møre og Romsdal (Nortura) ny

Styremedlemmene Bjørn Gimming, Jan Gunnar Eilertsen og Gustav Grøholt er ikke på valg i år.

Les presentasjon av styremedlemmene.

Varamedlemmer for 1 år:
1. Birte Usland, Vest-Agder, ny
2. Torbjørg Austrud, Hordaland, ny
3. Einar Myki, Hedmark , ny

Ordførerkollegiet
Ordfører for 1 år: Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal
Varaordfører for 1 år: Kjerstin G. Lundgård, Hedmark, ny
Varamedlemmer for 2 år: 1. Frøydis Haugen, Hordaland, ny
2. Asgeir Slåttnes, Troms (gjenvalg)

Valgnemnda
Leder for 1 år: Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold (ny)
Nestleder for 1 år: Bjarte Naterstad, Hordaland (ny)
Medlemmer for 2 år:
Daniel Arne Hansen, Nordland, Troms, Finnmark
Cathinka Jerkø, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder
Svein Stubberud, Østfold, Akershus, Vestfold
Harald Lein, Norske Felleskjøp

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere