Avtalene som er en viktig del av bondens hverdag

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

På bondelaget.no finner du en rekke standardavtaler som dekker svært mange av de avtalebehov du har som bonde.

Illustrasjonsfot: Odd Mehus.Avtalene er tilgjengelig for medlemmer i Norges Bondelag.

Samtidig er det viktig å være klar over at disse standardavtalene ikke er ment å kunne regulere alle sider av et avtaleforhold. Det må derfor vurderes nøye om standarden passer til å benyttes i konkrete saker, da det alltid vil være behov for konkrete tilpasninger til det individuelle forhold som avtalen skal regulere. Bondelagets samarbeidende advokatkontorer vil kunne bistå med dette.

Avtalene som di finner i Bondelagets nettbutikk, omfatter

 • Hest på fremmed grunn
 • Hest på fremmed grunn - maks 2 dyr
 • Jordleie
 • Leie av melkekvote
 • Odelsfraskrivelse
 • Prioritetsvikelse
 • Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger
 • Rettleder i grunneierorganisering og samarbeid i utmark
 • Småkraftverk
 • Småviltjakt
 • Storviltjakt
 • Tomtefestekontrakt
 • Uttak av mineraler
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere