-Avstanden kan være for stor

Av Amund Johnsrud,
  • Tips en venn om denne siden

-Det er et svært stort gap mellom krav og tilbud i årets jordbruksforhandlinger, sier Kjell A. Sølverød i Telemark.

Faktisk kjenner vi ikke til at avstanden noen gang har vært større. Jeg er derfor nå svært usikker på om dette er noe å forhandle om, sier Kjell A. Sølverød, leder i Telemark Bondelag i en kommentar til det tilbudet Staten la fram i jordbruksoppgjøret i dag.

Og skulle det bli et brudd i år, så skal vi nok vite å la høre fra oss, sier bondelagslederen.

- Tilbudet vil føre til at gapet mellom bønder og andre grupper øker, ikke at det tettes, sier Sølverød. Det ser vi siden Statens tilbud betyr 13.000 kroner i økte inntektsmuligheter pr årsverk i jordbruket. Andre grupper ligger an til å få en inntektsøkning på 17.400 kroner. Jeg hadde forventa at vi ble tilbudt ei kronemessig lik utvikling med andre som et utgangspunkt for forhandlinger. Nå er vi langt fra det i tilbudet, og dette er svært skuffende, sier Sølverød.

- Stortinget har nylig vedtatt ei ny landbruks- og matmelding som vi mener varsla et positivt taktskifte for norsk landbruk og matproduksjon. Derfor er vi både skuffa og bekymra over det tilbudet Staten har lagt fram i dag. Skuffa over at de ikke en gang tilbyr lik kronemessig vekst som sammenlignbare grupper og bekymra for hvilke konsekvenser dette får for bøndene og produksjon av norsk mat. -Dette tilbudet vil ikke øke matproduksjonen, sier bondelagslederen i Telemark.

-Jordbruket har i år levert et krav som viser hva som skal til for å kunne øke matproduksjonen i Norge. Nå opplever vi at Regjeringa ikke sjøl tar sin egen landbruks- og matmelding på alvor. Det er svært alvorlig, slår Sølverød fast.

Selv om tilbudet er altfor lavt, ser fylkelederen et par lyspunkt: Forslagene om økte investe-ringsvirkemidler og gjeninnføring av grøftetilskuddet

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere