De viktigste innholdsmessige endringene i årets KSL-standarden, er:
  • HMS-heftet er tettere knyttet til sjekkliste nr. 1, Generelle krav til gården, slik at HMS-gjennomgangen blir en mer naturlig del av egenrevisjonen.
  • Kravene i miljøplanen kommer tydeligere fram i sjekklista.
  • I fjørfestandarden er varemottakerkrav knyttet til dyrevelferdsprogrammet for slaktekylling, som trer i kraft 1. juli 2013, tatt inn.
  • Den nye bransjestandarden for potetcystenematode er integrert i potetstandarden.
  • Det er satt økt fokus på verdien av å utarbeide tiltaksplaner ved gjennomføring av egenrevisjon.

Kilde: KSL Matmerk