Muligheten for å etterregistrere opplysninger om dyr på beite/utmarksbeite i søknad om produksjonstilskudd gjelder også foretak som glemte å oppdatere søknaden med dyr som ble sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober.

Alle foretak som søkte om produksjonstilskudd i 2017 vil motta informasjon om dette i Altinn i morgen. 

Vi gjør oppmerksom på korte frister:

  • Søkers frist for etterregistrering: 25.4.2018

Les mer i rundskriv fra Landbruksdirektoratet.