Illustrasjonsfoto: Linda Nordlie, Nordland Bondelag.Det skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar til foreslåtte endringer i naturmangfoldloven og viltloven som Mijøverndepartementet har utarbeidet. - Bruk av kunstig lys er av stor betydning for mer effektivt ettersøk og avliving av påskutte hjortevilt, understreker Bondelaget.

Norske jegere er ansvarlige

Bondelaget støtter også MD sin vurdering av at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag forå innføre en regulering av jakt når jakt på hjortevilt kan foregå i den mørke delen av døgnet. - Norske jegere er ansvarlige, og vi tror ikke jegere vil opptre mer uaktsomt ved jakt i utilstrekkelig lys, selv om kunstig lys til ettersøk blir tillatt, heter det.

I kommentarene til forslagene kan du lese hva Bondelaget mener om:

  • Kunstig lys under åtejakt på rev, jerv og andre viltarter
  • Kunstig lys ved avliving av vilt som er fanget levende
  • naturmangfoldlovens paragraf 15 - jaging av vilt.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård