Alle utøvere skal ha kompetanse

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Alle utøvere i landbruksnæringa skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift.

Det har styret i Norges Bondelag vedtatt. Norges Bondelag har i arbeidet med landbruksmeldinga tidligere spillt inn at det må stilles krav til kompetanse for utøvere i landbruksnæringa.

I vedtaket blir det nå slått fast at med grunnleggende kompetanse menes landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Krav om kompetanse forutsetter igjen at:

  • Alle elever i videregående skole får lovfestet rett til både yrkeskompetanse og studiekompetanse.
  • Fleksibel agronom- og gartnerutdanning tilpasset voksne er tilgjengelig for alle og i hele landet.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Solveig Skogs.

Bondelagets temaside kompetanse, utdanning og forskning.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere