Åfjord Bondelag med brev til Stoltenberg

Av Audun Hageskal,
  • Tips en venn om denne siden

-Bøndene i Åfjord er veldig skuffet, frustrert og oppgitt over regjeringas tilbud i jordbruksforhandlingene 2012.

-Dette gir oss ingen mulighet til å oppnå de vedtatte måla om økt matproduksjon i landbruksmeldinga. Landbruket er en vesentlig del av norsk Landbrukets kostnadsnivå følger oljenasjonen Norge, mens inntektsmulighetene på produktene er sterkt påvirket av prisnivået i landene rundt oss. Vi er derfor avhengige av tilskudd fra staten, på lik linje som for eksempel Hurtigruten, står det videre i brevet, hvor Åfjord Bondelag spør hvorfor Norge ikke har fokus på å brødfø sin egen befolkning.

-Vi ser en faretruende utvikling i norsk landbruk. Mindre areal i produksjon, produksjonen per innbygger går ned og selvforsyningen er under 50 prosent! Økte inntektsmuligheter er avgjørende for at vi skal kunne produsere mer mat til den norske forbrukeren. Vi vil produsere mat til den norske forbrukeren, men: det må lønne seg å produsere mat i Norge, avsluttes det i brevet.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere