Beregninger tilsier at verdier for 2 mrd. kroner er spart som følge av tidlig varsling og rask slukking av bonden.

Når brann oppstår i landbruket, har brannvesenet ofte for lang utrykningsvei til å kunne gjøre annet enn å redde tilstøtende bygninger når de kommer. Derfor må bonden være sin egen brannmann og de første minuttene er kritiske for å avverge katastrofe.

 Brannvarslingsanlegg gir tidlig varsling og har gjort at mange bønder har klart å slukke branntilløp før større skade har oppstått. Landbrukets Brannvernkomité gjennomførte en undersøkelse blant 6000 bønder i 2010, som viste at 85 % av alle branntilløp ble slukket av bonden før større skade oppsto. Der brannvarslingsanlegg var installert, var sjansen for totalskade halvert.

 Gjensidige Forsikring har for perioden 1996 – 2008 dokumentert branntilløp i landbruket som ble slukket på grunn av tidlig varsling fra brannvarslingsanlegg. De har så gjort anslag på hva en tilsvarende totalskade på disse gårdene ville ha medført, og dette summerte seg til 2 mrd. kroner, 15 000 dyreliv og 30 000 fjørfé, og trolig et ti-talls menneskeliv.

 Det er for øvrig kjent at en annen leverandør av brannvarslingsanlegg, Autronica vil slutte å levere til norsk landbruk som marked. -Vi anbefaler å kontakte Landbrukets brannvernkomité om du opplever utfordringer i forhold til ditt brannvarslingsanlegg, sier lederen i Landbrukets brannvernkomite, rådgiver Pål Arne Oulie i Norges Bondelag.

post@lbk.no

Bondelagets temaside helse, miljø og sikkerhet