24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

WTOs generaldirektør Roberto Azevedo på NHOs handelskonferanse fredag føremiddag. Foto: Hildegunn Gjengedal

Ministrane er inviterte av utanriksminister Børge Brende til eit uformelt møte der ingen formelle avgjerder skal takast. Likevel er det venta ein «chair`s statement» på slutten av møtet. På dagsordenen står korleis ein kan trygge det multilaterale handelssystemet og styrke WTO, og korleis det neste ministermøtet i desember 2017 kan bli ein suksess.

Regionale handelsavtaler er også på sakslista. Siste åra har WTO stått i stampe, og meir fokus har vore retta mot forhandlingar om bilaterale og regionale handelsavtaler. Tenesteforhandlingane mellom enkelte medlemsland og miljøvarer er også mellom tema som blir diskutert når ministrane møtes. På landbruksområdet er det no produksjonsretta støtte som er i fokus.

Før møtet tok til hadde NHO invitert til handelskonferanse der også WTOs generaldirektør Roberto Azevedo deltok. Han var uroa over fallande verdshandel og aukande kritikk av handelen. Det er tydeleg at kritikken gjer inntrykk.

- Handel er eit mektig vertøy, men det er ikkje perfekt. Det kan føre til flytting av arbeidsplassar, og det er vanskelegare for små selskap å kome til enn dei store. Vi må svare på bekymringane til anti-handelsretorikken, men ikkje ved å angripe handelen, sa Azevedo, og hevda at det er teknologi og innovasjon som er årsaka til 80% av tapte arbeidsplassar til andre land, ikkje handel.

Dette synet var gjennomgåande i mange av innleiingane på konferansen, der både Brende, Arbeidarparti-leiar Støre, Hydro, Telenor, Orkla og politikarar frå Ap, Høgre, FrP og Sp deltok. Unntaket var Per Olaf Lundteigen frå Senterpartiet som ikkje uventa hadde eit noko meir kritisk syn på effektane av handel.

Børge Brende la derimot sterk vekt på handelens positive effektar og åtvara mot «proteksjonisme»

- Vi må vere klart imot proteksjonisme, sa Brende.

Tidlegare utanriksminister Jonas Gahr Støre vektla også handelens positive effektar, men meinte samtidig at ein måtte ha forståing for kritikken mot frihandel, og at staten må sørge for å fange opp taparane gjennom omfordeling av verdiane.  Han var også innom landbruket.

- Eg har sagt på Bondetinget at det er viktig for norske landbruksinteresser å ha eit regelverk. Viss ikkje ville det vere kjøtvekta som talde, sa Støre.

Også Orklas representant, Håkon Mageli, la vekt på behovet for eit internasjonalt regelverk, og framheva samtidig behovet for eit tollvern for å kunne produsere produkt basert på norske råvarer i konkurranse med resten av verda.

Dei 24 ministrane er i møte på Voksenåsen hotell frå 12.30 fredag til 14:00 laurdag. Sjå kronikk om temaet i Nationen laurdag frå Per Skorge.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere