24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

WTOs generaldirektør Roberto Azevedo på NHOs handelskonferanse fredag føremiddag. Foto: Hildegunn Gjengedal

Ministrane er inviterte av utanriksminister Børge Brende til eit uformelt møte der ingen formelle avgjerder skal takast. Likevel er det venta ein «chair`s statement» på slutten av møtet. På dagsordenen står korleis ein kan trygge det multilaterale handelssystemet og styrke WTO, og korleis det neste ministermøtet i desember 2017 kan bli ein suksess.

Regionale handelsavtaler er også på sakslista. Siste åra har WTO stått i stampe, og meir fokus har vore retta mot forhandlingar om bilaterale og regionale handelsavtaler. Tenesteforhandlingane mellom enkelte medlemsland og miljøvarer er også mellom tema som blir diskutert når ministrane møtes. På landbruksområdet er det no produksjonsretta støtte som er i fokus.

Før møtet tok til hadde NHO invitert til handelskonferanse der også WTOs generaldirektør Roberto Azevedo deltok. Han var uroa over fallande verdshandel og aukande kritikk av handelen. Det er tydeleg at kritikken gjer inntrykk.

- Handel er eit mektig vertøy, men det er ikkje perfekt. Det kan føre til flytting av arbeidsplassar, og det er vanskelegare for små selskap å kome til enn dei store. Vi må svare på bekymringane til anti-handelsretorikken, men ikkje ved å angripe handelen, sa Azevedo, og hevda at det er teknologi og innovasjon som er årsaka til 80% av tapte arbeidsplassar til andre land, ikkje handel.

Dette synet var gjennomgåande i mange av innleiingane på konferansen, der både Brende, Arbeidarparti-leiar Støre, Hydro, Telenor, Orkla og politikarar frå Ap, Høgre, FrP og Sp deltok. Unntaket var Per Olaf Lundteigen frå Senterpartiet som ikkje uventa hadde eit noko meir kritisk syn på effektane av handel.

Børge Brende la derimot sterk vekt på handelens positive effektar og åtvara mot «proteksjonisme»

- Vi må vere klart imot proteksjonisme, sa Brende.

Tidlegare utanriksminister Jonas Gahr Støre vektla også handelens positive effektar, men meinte samtidig at ein måtte ha forståing for kritikken mot frihandel, og at staten må sørge for å fange opp taparane gjennom omfordeling av verdiane.  Han var også innom landbruket.

- Eg har sagt på Bondetinget at det er viktig for norske landbruksinteresser å ha eit regelverk. Viss ikkje ville det vere kjøtvekta som talde, sa Støre.

Også Orklas representant, Håkon Mageli, la vekt på behovet for eit internasjonalt regelverk, og framheva samtidig behovet for eit tollvern for å kunne produsere produkt basert på norske råvarer i konkurranse med resten av verda.

Dei 24 ministrane er i møte på Voksenåsen hotell frå 12.30 fredag til 14:00 laurdag. Sjå kronikk om temaet i Nationen laurdag frå Per Skorge.

 

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere