24 WTO-ministrar møtes i Oslo

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Denne helga møtes 24 av WTOs medlemsland til mini-ministermøte i Oslo. Der diskuterer dei vegen vidare for WTO. Før konferansen åtvara generaldirektøren mot handelskritikken, men innrømma at handelen også har negative effektar for enkelte grupper.

WTOs generaldirektør Roberto Azevedo på NHOs handelskonferanse fredag føremiddag. Foto: Hildegunn Gjengedal

Ministrane er inviterte av utanriksminister Børge Brende til eit uformelt møte der ingen formelle avgjerder skal takast. Likevel er det venta ein «chair`s statement» på slutten av møtet. På dagsordenen står korleis ein kan trygge det multilaterale handelssystemet og styrke WTO, og korleis det neste ministermøtet i desember 2017 kan bli ein suksess.

Regionale handelsavtaler er også på sakslista. Siste åra har WTO stått i stampe, og meir fokus har vore retta mot forhandlingar om bilaterale og regionale handelsavtaler. Tenesteforhandlingane mellom enkelte medlemsland og miljøvarer er også mellom tema som blir diskutert når ministrane møtes. På landbruksområdet er det no produksjonsretta støtte som er i fokus.

Før møtet tok til hadde NHO invitert til handelskonferanse der også WTOs generaldirektør Roberto Azevedo deltok. Han var uroa over fallande verdshandel og aukande kritikk av handelen. Det er tydeleg at kritikken gjer inntrykk.

- Handel er eit mektig vertøy, men det er ikkje perfekt. Det kan føre til flytting av arbeidsplassar, og det er vanskelegare for små selskap å kome til enn dei store. Vi må svare på bekymringane til anti-handelsretorikken, men ikkje ved å angripe handelen, sa Azevedo, og hevda at det er teknologi og innovasjon som er årsaka til 80% av tapte arbeidsplassar til andre land, ikkje handel.

Dette synet var gjennomgåande i mange av innleiingane på konferansen, der både Brende, Arbeidarparti-leiar Støre, Hydro, Telenor, Orkla og politikarar frå Ap, Høgre, FrP og Sp deltok. Unntaket var Per Olaf Lundteigen frå Senterpartiet som ikkje uventa hadde eit noko meir kritisk syn på effektane av handel.

Børge Brende la derimot sterk vekt på handelens positive effektar og åtvara mot «proteksjonisme»

- Vi må vere klart imot proteksjonisme, sa Brende.

Tidlegare utanriksminister Jonas Gahr Støre vektla også handelens positive effektar, men meinte samtidig at ein måtte ha forståing for kritikken mot frihandel, og at staten må sørge for å fange opp taparane gjennom omfordeling av verdiane.  Han var også innom landbruket.

- Eg har sagt på Bondetinget at det er viktig for norske landbruksinteresser å ha eit regelverk. Viss ikkje ville det vere kjøtvekta som talde, sa Støre.

Også Orklas representant, Håkon Mageli, la vekt på behovet for eit internasjonalt regelverk, og framheva samtidig behovet for eit tollvern for å kunne produsere produkt basert på norske råvarer i konkurranse med resten av verda.

Dei 24 ministrane er i møte på Voksenåsen hotell frå 12.30 fredag til 14:00 laurdag. Sjå kronikk om temaet i Nationen laurdag frå Per Skorge.

 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere