15 besetninger med LA-MRSA

Publisert 09.03.2015
  • Tips en venn om denne siden

15 av totalt 30 mistenkte besetninger har nå testet positivt for LA-MRSA. Mattilsynet regner ikke med at kommer nye mistenkte besetninger.

Regiondirektør Bjørn Røthe Knudtsen mener det ikke vil dukke opp nye mistenkte besetninger, utover de 15 som nå har fått påvist LA-MRSA-

Fredag bekreftet Veterinærinstituttet at seks nye besetninger har testet positivt for LA-MRSA. Dermed er resultatene klare for alle de 30 mistenkte besetningene. 15 besetninger er bekreftet negative og 15 er bekreftet positive for LA-MRSA-bakterien.

- Dette er som forventet ut fra den kartleggingen vi har foretatt, og vi har ikke grunn til å tro at det vil komme flere positive prøver i forbindelse med dette utbruddet, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet, i en pressemelding.

Av de 15 positive besetningene er 5 smågrisprodusenter og 10 slaktegrisprodusenter. En besetning ligger i Troms, en i Sør-Trøndelag og de øvrige er i Nord-Trøndelag. Slakting og vask/desinfisering gjennomføres nå fortløpende i alle positive besetninger, opplyser Mattilsynet.

Ingen besetninger i avlssystemet er restriksjonsbelagt som følge av hendelsen.

Bedre smittevern

Næringen vil nå fokusere på å bli enda bedre i å hindre smitte i å komme inn i norske svinebesetninger. Animalia, som er næringens eget fagorgan for blant annet dyrehelse og mattrygghet, påpeker at persontrafikk mellom utenlandske og norske svinebesetninger utgjør den største risikoen for introduksjon av LA-MRSA.

- Testing og bruk av beskyttelsesutstyr er helt nødvendig når personer som har vært i kontakt med svinebesetninger i utlandet, skal besøke eller arbeide i norske svinebesetninger. Slike tiltak reduserer risikoen for introduksjon av smitte vesentlig, skriver Animalia på sin hjemmeside.

Strengere krav til - og bedre styring med - forflyttingen av dyr mellom norske svinebesetninger, vil redusere faren for spredning både av LA-MRSA og andre smittestoff eller sjukdommer dersom de skulle introduseres.

Norske myndigheter og norsk svinenæring er i dialog om hvordan alle involverte parter kan bidra til å sikre en enda bedre smittebeskyttelse framtida.

Ikka farlig å spise kjøtt

LA-MRSA er multiresistente gule stafylokokker som finnes hos produksjonsdyr, spesielt svin, og som kan smitte både mellom dyr og mellom mennesker og dyr. 

Grisene blir ikke syke, og bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker. For mennesker som allerede har svekket helse, kan imidlertid LA-MRSA forårsake alvorlige infeksjoner. Dette er grunnen til at det er viktig å holde forekomsten av LA-MRSA i husdyrbestanden og i befolkningen nede, og unna helseinstitusjoner som sykehus og sykehjem.

Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet bekrefter at det er trygt å spise kjøttet. Bakterien finnes i hovedsak på huden, og vil i stor grad bli uskadeliggjort gjennom slakteprosessen. Eventuelle gjenværende bakterier vil finnes på overflaten av kjøttet og drepes ved varmebehandling. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig med god kjøkkenhygiene ved håndtering av rått kjøtt.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere