Nå jobbes det videre med forberedelser til jordbruksoppgjøret. – Vårt mål er å få på plass et best mulig oppgjør for norske bønder også i dette jordbruksoppgjøret. Stortinget har sagt sitt, vi må legge det til grunn i jordbruksoppgjøret, sier bondelagsleder Bjørn Gimming.

Fredag ettermiddag er det klart at Budsjettnemnda for jordbruket  har fått i bestilling å fullføre beregningen av samenligningsinntekt jordbruk, inkludert avsetning til investeringer i avskrivbar kapital og normeringsfaktor, i tråd med Stortingets vedtak. Dette ble klart etter møte mellom staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag. Les mer hos Landbruks- og matdepartementet. 

Forhandlingsdelegasjonene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hatt sitt første felles møte fredag ettermiddag der de har konstituert seg med Bjørn Gimming som jordbrukets forhandlingsleder. Det er ingen tid å miste, for etter planen skal jordbruket levere kravet i årets forhandlinger allerede 25. april. Statens tilbud er ventet 6. mai, og forhandlingene skal være ferdig 16. mai.