• 26. april Jordbrukets krav overleveres Landbruks- og matdepartementet (LMD)
  • 6. mai: LMD legger fram statens tilbud
  • 16. mai: Siste frist for å avslutte forhandlingene