Informasjon

Forslag til timeplan for årsmøteuka

Forslag til forretningsorden for representantskapsmøtet 

Timeplan for representantskapsmøte 

Oppropsliste representantskapsmøte

Forslag til forretningsorden for årsmøtet 

Program for årsmøtet 

Oppropsliste årsmøte

Informasjon om utbetaling av reiseregninger og skjema for føring av reiseregning

 

Protokoll fra årsmøtet 9. og 10. juni

 

 

Saksliste for representantskapsmøte               

Sak 1                    Navneopprop

Sak 2                    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3                    Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4                    Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2022

                              Representantskapet innstiller til årsmøtet

                             Vedlegg:
                              Finansbudsjett
                              Driftsbudsjett
                              Grunnlagsdata for kontingent      

Sak 5                    Jordbruksforhandlingene 2021 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6                    Innkomne saker til behandling i årsmøtet

                             Representantskapet innstiller til årsmøtet.

                             Inkomne saker:
                             Innlandet
                             Vestland
                             Rogaland
                             Østfold

                             Felles forslag til vedtak: 
                             Grunnlagsmateriale i jordbruksoppgjøret og vederlag til arbeid og egenkapital

       Endringsforslag 04.06.2021 fra Innlandet, Vestland, Rogaland og Østfold

Sak 7                    Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8                    Åpent eller lukket møte.

                              Representantskapet innstiller til årsmøtet.

 

 

Saksliste for årsmøtet                     

Sak 1                    Navneopprop

Sak 2                    Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 3                    Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordfører

Sak 4                    Åpent eller lukket møte

Sak 5                    Leders tale

                             Generaldebatt

Sak 6                    Norges Bondelags Årsmelding 2020

Vedlegg: Bladbar versjon av årsmelding 2020,  PDF av årsmelding 2020 

Sak 7                    Styrets beretning – konsernregnskap for Norges Bondelags for 2020.
                             Melding fra revisor.

Sak 8                    Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2022

                             Vedlegg:
                              Finansbudsjett
                              Driftsbudsjett
                              Grunnlagsdata for kontingent      

Sak 9                    Temadebatt: Stortingsvalg 2021                 

Sak 10                  Innkomne saker
                             Innlandet
                             Vestland
                             Rogaland
                             Østfold

                             Felles forslag til vedtak:
                             Grunnlagsmateriale i jordbruksoppgjøret og vederlag til arbeid og egenkapital

Sak 11                  Valg av revisor for 2021 og fastsetting av revisors godtgjørelse

Sak 12                  Valg av styret i Norges Bondelag
                              CV for innstilte kandidater

 1. Leder
 2. 1. nestleder
 3. 2. nestleder
 4. 4 styremedlemmer
 5. 3 varamedlemmer i nummerorden til styret

Sak 13                  Valg av ordfører i Norges Bondelag:

 1. Ordfører
 2. Varaordfører
 3. 2 varamedlemmer i nummerorden

Sak 14                  Valg av leder og nestleder, samt medlemmer i Valgnemnda 2022
                              Medlemmer etter forslag fra fylkeslagene)

Sak 15                  Fastsetting av godtgjøring for 2021/2022

 

A. GODTGJØRING

   1. Leder
   2. 1. nestleder
   3. 2. nestleder
   4. Øvrige styremedlemmer
   5. Ordfører
   6. Fylkesledere
   7. Godtgjørelse for teletjenester

B. REISE- OG KOSTGODTGJØRING FOR 2021/2022

 1. Medlemmer av styre, representantskap og medlemmer av årsmøtet 2021.
 2. Fylkesledere

 

Presentasjon av kandidatene til styret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlefil: Alle dokumenter til representantskapsmøtet (uten Endringsforslag 04.06.2021)

Samlefil: Alle dokumenter til årsmøtet (uten Endringsforslag 04.06.2021 og Årsmelding 2020)