Arbeidsplan 2016- 2017

  • Tips en venn om denne siden

Arbeidsplanen finner du her

Tiltaksplan for å styrka org.arbeidet

Utval for å styrka / auka aktiviteten i lokallaga i Rogaland vart sett ned av styret i Rogaland Bondelag den 27. august i sak 50/2008 Arbeidsplan for Rogaland Bondelag 2008/2009. Arbeidsgruppa var med følgjande medlemmar:

Våre samarbeidspartnere