Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2021 - 2022.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Marit Epletveit                                                                                  
 • Nestleiar: Jakob Eskeland                                            
 • Org. sjef                                            

 

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • May Britt Lode
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                               

                                                         

 Grøntutvalet

 • Leiar: Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                                     
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Hilde Løge, Randaberg                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: Marit Epletveit, styret                            
 • Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag                      
 • Lodve Håland, Sandnes Bondelag
 • May Sissel Nodland, Egersund Bondelag
 • Aud Jorunn Gjedrem Bru, Rennesøy Bondelag
 • Leif Magnus Bådsvik, Bjoa Bondelag                      

                                          

Valnemnda i Rogaland Bondelag

 • Leiar: Ivar Tore Storhaug
 • Nestleder: Ester Frøyland Pollestad
 • Gunnar Bø
 • Liv Haukås
 • Laurits Stokkeland
 • Kjell Andreas Heskestad
 • Halvard Bøe
 • Bård Oliver Gjellestad

 

U – landsutvalet – Rogaland Bondelag sin representant.     

Ole Eriksen   

                                                            

Seks  utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (2020 og 2021)

Frå N-Rogaland: Erik Øvrebø             Bokn  Bondelag

Frå Ryfylke:    Gunleif Haukelid        Forsand  Bondelag

Frå Jæren:        May Britt Lode           Nærbø Bondelag

                         Åsbjørn Høyland        Nærbø  Bondelag

                         Knut Åge Gjersdal     Søre-Hå  Bondelag

Frå Dalane:      Nils Ørjan Hamre       Lund  Bondelag

 

Fem utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, for 2 år (2021 og 2022)

Fra N-Rogaland: Jakob  Eskeland (gjenvalg)           Vats  Bondelag

Fra Ryfylke:   Geirmund Helgøy (ny)           Hjelmeland Bondelag

Fra Jæren:       Sven Martin Håland   (ny)                Sandnes Bondelag

                        Jon Tore Refve (gjenvalg)                 Bore  Bondelag

Fra Dalane:     Bente Gro M. Slettebø (gjenvalg)     Bjerkreim  Bondelag

11 vara-utsendinger 2021

 1. Lars Henry Dagsland (gjenvalg)  Skjold Bondelag
 2. Gunnar Bø (ny)                             Hjelmeland Bondelag
 3. Guttorm Gudmestad (gjenvalg)    Rennesøy Bondelag
 4. Tarald Magne Oma (ny)               Time Bondelag
 5. Serine Henriksen (gjenvalg)         Bjerkreim Bondelag
 6. Reinert Idsø (gjenvalg)                 Strand Bondelag
 7. Marianne Bådsvik (ny)                 Bjoa Bondelag
 8. Ivar J. Ognøy (gjenvalg)               Bokn Bondelag
 9. Kjell Thomas Kirketeig (gjenvalg)Ølen Bondelag
 10. Oddbjørn Øverland (gjenvalg)     Sandeid Bondelag
 11. Irene Holta Tjøstheim (gjenvalg) Organisasjonssjef