Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2022 - 2023.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Marit Epletveit                                                                                  
 • Nestleiar: Jakob Eskeland                                            
 • Org. sjef                                            

 

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • Silje Kristin Bekkeheien
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                               

                                                         

 Grøntutvalet

 • Leiar: Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                                     
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Hilde Løge, Randaberg
 • Ola Sunde, Klepp                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: Marit Epletveit, styret                            
 • Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag                      
 • May Sissel Nodland, Egersund Bondelag
 • Aud Jorunn Gjedrem Bru, Rennesøy Bondelag
 • Leif Magnus Bådsvik, Bjoa Bondelag                      

                                          

Valnemnda i Rogaland Bondelag

 • Leiar: Laurits Stokkeland (2023) tlf 95 05 55 00
 • Nestleder: Bård Oliver Gjellestad (2023) tlf 48 19 33 95
 • Gunnar Bø (2023-2024)
 • Liv Haukås (2023-2024)
 • Kjell Andreas Heskestad (2022-2023)
 • Halvard Bøe (2022-2023)
 • Geir Jone Pollestad (2023-2024)
 • Eivind Koldal (2023-2024)

 

U – landsutvalet – Rogaland Bondelag sin representant.     

Ole Eriksen   

                                                            

Fem utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, for 2 år (2021 og 2022)

Fra N-Rogaland: Jakob  Eskeland (gjenvalg)           Vats  Bondelag

Fra Ryfylke:   Geirmund Helgøy (ny)           Hjelmeland Bondelag

Fra Jæren:       Sven Martin Håland   (ny)                Sandnes Bondelag

                        Jon Tore Refve (gjenvalg)                 Bore  Bondelag

Fra Dalane:     Bente Gro M. Slettebø (gjenvalg)     Bjerkreim  Bondelag

 

Seks utsendinger til årsmøte i Norges bondelag for 2 år (2022 og 2023) og valg av 11 varautsendinger for ett år.

Fra N-Rogaland: Erik Øvrebø (gjenvalg)      Bokn  Bondelag

Fra Ryfylke:    Jens Marcussen (ny)              Suldal  Bondelag

Fra Jæren:       Silje Bekkeheien (ny)            Nærbø Bondelag

                        Tarald Magne Oma (ny)        Time Bondelag

                        Håkon Varhaug (ny)              Varhaug  Bondelag

Fra Dalane:     Hans Steinberg (ny)               Lund Bondelag

11 vara-utsendinger for ett år

 1. Gunnar Bø (gjenvalg)                   Hjelmeland Bondelag
 2. Guttorm Gudmestad (gjenvalg)    Rennesøy Bondelag
 3. John Egil Frøystad (ny)                Skåre Bondelag
 4. Paul Aniksdal (ny)                        Søre Hå Bondelag
 5. Norleif Fjeldheim (ny)                  Skjold Bondelag
 6. Jan Tore Melhus (ny)                    Helleland Bondelag
 7. Reinert Idsø (gjenvalg)                  Strand Bondelag
 8. Marianne Bådsvik (gjenvalg)        Bjoa Bondelag
 9. Jørn Apeland (ny)                         Sandeid Bondelag
 10. Frank Tunheim (ny)                      Klepp Bondelag
 11. Irene Holta Tjøstheim (gjenvalg)  Organisasjonssjef