Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2019 - 2020.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Marit Epletveit                                                                                  
 • Nestleiar: Ole Martin Eikeland                                            
 • Org. sjef                                            

 

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • May Britt Lode
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                               

                                                         

 Grøntutvalet

 • Leiar: Ola Sunde, Orre Bondelag                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                     
 • Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                               
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Jon Tore Refve, frå styret                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: May Britt Lode, styret i RB                              
 • Anne Tove Ingvaldstad, Hjelmeland                        
 • Lodve Håland, Sandnes Bondelag                           

                                                   

Valnemnda i Rogaland Bondelag

 • Leiar: Jone Fosse
 • Nestleiar: Ivar Tore Storhaug
 • Tor Gaute Eikeland
 • Torbjørn Bø
 • Torleif Stople
 • Ester Frøyland Pollestad
 • Gunnar Bø
 • Liv Haukås

 

U – landsutvalet – Rogaland Bondelag sin representant.     

Ole Eriksen                                                                

Fem utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (2019 og 2020)

Frå N-Rogaland: Jakob  Eskeland                 Vats  Bondelag

Frå Ryfylke:    Ole Martin Eikeland              Suldal  Bondelag

Frå Jæren:        Geir Jone Pollestad                Orre Bondelag

                         Jon Tore Refve                       Bore  Bondelag

Frå Dalane:      Bente Gro M. Slettebø           Bjerkreim  Bondelag

 

Seks  utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag (2020 og 2021)

Frå N-Rogaland: Erik Øvrebø             Bokn  Bondelag

Frå Ryfylke:    Gunleif Haukelid        Forsand  Bondelag

Frå Jæren:        May Britt Lode           Nærbø Bondelag

                         Åsbjørn Høyland        Nærbø  Bondelag

                         Knut Åge Gjersdal     Søre-Hå  Bondelag

Frå Dalane:      Nils Ørjan Hamre       Lund  Bondelag

 

Elleve varautsendingar (2020)

 1. Lars Henry Dagsland         Skjold Bondelag
 2. Stein Magne Valheim        Hjelmeland Bondelag
 3. Guttorm Gudmestad          Rennesøy Bondelag
 4. Jone Fosse                         Time  Bondelag
 5. Serine Henriksen               Bjerkreim Bondelag
 6. Reinert Idsø                      Strand Bondelag
 7. Oddbjørn Øverland           Sandeid Bondelag
 8. Ivar J. Ognøy                   Bokn Bondelag
 9. Kjell Thomas Kirketeig   Ølen Bondelag
 10. Jan Idar Haugen               Skjold  Bondelag
 11. Irene Holta Tjøstheim       Organisasjonssjef