Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2023 - 2024.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Ståle Hustoft                                                                               
 • Nestleiar: Jon Tore Refve                                       
 • Org. sjef                                            

Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2022 - 2023.

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • Silje Kristin Bekkeheien
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                                                                                       

 Grøntutvalet

 • Leiar: Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                                     
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Hilde Løge, Randaberg
 • Ola Sunde, Klepp                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: Marit Epletveit, styret                            
 • Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag                      
 • May Sissel Nodland, Egersund Bondelag
 • Aud Jorunn Gjedrem Bru, Rennesøy Bondelag
 • Leif Magnus Bådsvik, Bjoa Bondelag                      

      Seks utsendinger til årsmøte i Norges bondelag for 1 år (2024)

Fra Nord-Rogaland:   Harald Velde (ny)                  Vats Bondelag

Fra Ryfylke:               Håvard Skavland (ny)            Finnøy Bondelag

Fra Jæren:                   Magnhild Hobberstad Aanestad (ny) Varhaug Bondelag

                                    Åsbjørn Høyland (ny)            Nærbø Bondelag

                                     Tor Gudmestad (ny)              Nærbø Bondelag

Fra Dalane:                 Håvard Nevland (ny)              Bjerkreim Bondelag

 

Fem utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, for 2 år (2023 og 2024), valgt ved årsmøtet 2023:

Fra Nord-Rogaland:    Jakob Eskeland (gjenvalg)                 Vats Bondelag

Fra Ryfylke:                Reinert Idsø (ny)                                Strand Bondelag

Fra Jæren:                   Sven Martin Håland (gjenvalg)          Sandnes Bondelag

                                   Jon Tore Refve (gjenvalg)                   Bore Bondelag

Fra Dalane:                 Anbjørn Grønning (ny)                       Helleland Bondelag

11 vara-utsendinger for ett år

 1. Henning Røyneberg (gjenvalg)                            Sola Bondelag
 2. Aud Jorunn Gjedrem Bru (ny)                             Rennesøy Bondelag  
 3. Jon Helgeland Quale (ny)                                     Karmøy Bondelag
 4. Frank Tunheim (gjenvalg)                                   Klepp Bondelag
 5. Ingvild Steinnes Luteberget (ny)                          Vats Bondelag
 6. Jan Tore Melhus (gjenvalg)                                 Helleland Bondelag
 7. Erik Mikal Tjåland (ny)                                       Time Bondelag
 8. Johannes Fattnes (ny)                                           Suldal Bondelag
 9. Marianne Auestad Erga (ny)                                Orre Bondelag
 10. Tor-Erlend Eiane (ny)                                          Strand Bondelag
 11. Irene Holta Tjøstheim (gjenvalg)                        Organisasjonssjef

Ordstyrer til årsmøte 2025

ordstyrer:                   Jan Idar Haugen (gjenvalg)   Skjold Bondelag       

Varaordstyrer:            Solbjørg Tveit Wiig (gjenvalg) Orre Bondelag           

4 medlemmer med vara til valgnemnda for to år, 2025 og 2026.

Fra Jæren:                    May-Britt Lode (ny)                          Nærbø Bondelag

Vara:                            Elin Hobberstad (ny)                         Varhaug Bondelag

Fra Dalane:                  Eivind Koldal (gjenvalg)                   Eigersund Bondelag

Vara:                            Alf Torstein Pettersen (gjenvalg)            Sokndal Bondelag     

Fra Ryfylke:                Stein Magne Valheim (ny)                Hjelmeland Bondelag

Vara:                            Tor-Erlend Eiane (ny)                        Strand Bondelag       

Fra Nord-Rogaland:    Tårn Ubøe (ny)                                  Tysvær Bondelag

Vara:                            Anna Henriette Veim Eikje (ny)            Tysvær Bondelag

                  

4 medlemmer med vara til valgnemnda for to år, 2024 og 2025 (valgt ved årsmøtet 2023).

Fra Jæren:                    Tone Steinsland (ny)                          Time Bondelag

Vara:                            Solbjørg Tveit Wiig (ny)                   Orre Bondelag

Fra Dalane:                  Arne Edland (ny)                               Bjerkreim Bondelag

Vara:                            Sven Bjarne Solberg (ny)                  Bjerkreim Bondelag  

Fra Ryfylke:                Guttorm Gudmestad (ny)                   Rennesøy Bondelag

Vara:                            Trond Arne Asbjørnsen (ny)              Rennesøy Bondelag  

Fra Nord-Rogaland:    Bård Oliver Gjellestad (gjenvalg)             Ølen Bondelag

Vara:                           Lars Henry Dagsland (ny)     Skjold Bondelag 

Leder og nestleder i valgnemnda for ett år:

Leder:                         Guttorm Gudemestad, Rennesøy Bondelag                                                       

Nestleder:                   Tone Steinsland, Time Bondelag