Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2023 - 2024.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Ståle Hustoft                                                                               
 • Nestleiar: Jon Tore Refve                                       
 • Org. sjef                                            

 

Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2022 - 2023.

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • Silje Kristin Bekkeheien
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                               

                                                         

 Grøntutvalet

 • Leiar: Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                                     
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Hilde Løge, Randaberg
 • Ola Sunde, Klepp                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: Marit Epletveit, styret                            
 • Geir Jone Pollestad, Orre Bondelag                      
 • May Sissel Nodland, Egersund Bondelag
 • Aud Jorunn Gjedrem Bru, Rennesøy Bondelag
 • Leif Magnus Bådsvik, Bjoa Bondelag                      

                                          

Valnemnda i Rogaland Bondelag

Leder:             Gunnar Bø                                                     Hjelmeland Bondelag

Nestleder:       Geir Jone Pollestad                                       Orre Bondelag

 

Fra Jæren:                    Geir Jone Pollestad                          Orre Bondelag           

Vara:                            Geir Ingve Øglend                           Sandnes Bondelag     

Fra Dalane:                  Eivind Koldal                                   Egersund Bondelag   

Vara:                            Alf Torstein Pettersen                       Sokndal Bondelag

Fra Ryfylke:                Gunnar Bø                                        Hjelmeland Bondelag

Vara:                            Stein Magne Valheim                       Hjelmeland Bondelag

Fra N-Rogaland:          Liv Haukås                                        Tysvær Bondelag

Vara:                            Tårn Ubøe                                        Tysvær Bondelag

Fra Jæren:              Tone Steinsland                                      Time Bondelag

Vara:                      Solbjørg Tveit Wiig                                Orre Bondelag

Fra Dalane:            Arne Edland                                           Bjerkreim Bondelag

Vara:                      Sven Bjarne Solberg                               Bjerkreim Bondelag  

Fra Ryfylke:           Guttorm Gudmestad                              Rennesøy Bondelag

Vara:                      Trond Arne Asbjørnsen                          Rennesøy Bondelag  

Fra N-Rogaland:    Bård Oliver Gjellestad                          Ølen Bondelag

Vara:                      Lars Henry Dagsland                             Skjold Bondelag

 

 

                                                            

Fem utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, for 2 år (2023 og 2024)

Fra N-Rogaland:         Jakob Eskeland (gjenvalg)                 Vats Bondelag

Fra Ryfylke:                Reinert Idsø (ny)                                Strand Bondelag

Fra Jæren:                   Sven Martin Håland (gjenvalg)          Sandnes Bondelag

                                    Jon Tore Refve (gjenvalg)                 Bore Bondelag

Fra Dalane:                 Anbjørn Grønning (ny)                      Helleland Bondelag

 

Seks utsendinger til årsmøte i Norges bondelag for 2 år (2022 og 2023) og valg av 11 varautsendinger for ett år.

Fra N-Rogaland: Erik Øvrebø (gjenvalg)      Bokn  Bondelag

Fra Ryfylke:    Jens Marcussen (ny)              Suldal  Bondelag

Fra Jæren:       Silje Bekkeheien (ny)            Nærbø Bondelag

                        Tarald Magne Oma (ny)        Time Bondelag

                        Håkon Varhaug (ny)              Varhaug  Bondelag

Fra Dalane:     Hans Steinberg (ny)               Lund Bondelag

11 vara-utsendinger for ett år

 1. Håvard Skavland (ny)                                                      Finnøy Bondelag
 2. John Egil Frøystad (gjenvalg)                                           Skåre Bondelag
 3. Henning Røyneberg (ny)                                                   Sola Bondelag
 4. Frank Tunheim (gjenvalg)                                                            Klepp Bondelag
 5. Jan Tore Melhus (gjenvalg)                                              Helleland Bondelag
 6. Marianne Bådsvik (gjenvalg)                                            Bjoa Bondelag
 7. Paul Aniksdal (gjenvalg)                                                   Søre Hå Bondelag
 8. Jørn Apeland (gjenvalg                                                    Sandeid Bondelag
 9. Guttorm Gudmestad (gjenvalg)                                        Rennesøy Bondelag
 10. Norleif Fjeldheim (gjenvalg)                                            Skjold Bondelag
 11. Irene Holta Tjøstheim (gjenvalg)                                      Organisasjonssjef