Utval i Rogaland Bondelag

 • Tips en venn om denne siden

Utval i Rogaland Bondelag, arbeidsåret 2019 - 2020.

Arbeidsutvalet til RB                                                           

 • Leiar: Marit Epletveit                                                                                  
 • Nestleiar: Ole Martin Eikeland                                            
 • Org. sjef                                            

 

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdekvinnelag

 • May Britt Lode
 • Jon Tore Refve, vara                                                                                                                       

RB sin rep. i styret til Rogaland Bygdeungdomslag                        

 • Bente Gro M Slettebø                                                
 • Jakob Eskeland, vara                                                                               

 

Infoutvalet:

 • Leiar: Ole Martin Eikeland                                           
 • Liv Kristin Sola, Klepp Bondelag                             
 • Sigbjørn Andreas Hofsmo, Lund                             
 • Arne Berge, Time Bondelag                                
 • Helene Bøe, Fogn Bondelag                                
 • Jon Egil Frøystad, Skåre Bondelag                                                                         

 Grøntutvalet

 • Leiar: Ola Sunde, Orre Bondelag                                 
 • Jørgen Wølstad  Gartnarhallen                                          
 • Morten Bilstad,  Norgrønt                                                                     
 • Geirmund Helgøy, Hjelmeland.                               
 • Arne Vagle, Landbruksrådgivinga,                           
 • Jon Tore Refve, frå styret                                                                

                       

Verveutvalet:

 • Leiar: May Britt Lode, styret i RB                              
 • Anne Tove Ingvaldstad, Hjelmeland                        
 • Lodve Håland, Sandnes Bondelag                           

                         

Jordvernutvalet:

 • Leiar: Ola Andreas Byrkjedal, Gjesdal  Bondelag.    
 • Torgeir Kinn. Stavanger Bondelag.                              
 • Kåre Søyland, Gjesdal Bondelag,                             
 • Jakob Eskeland frå styret                                           
 • Inger Johanne Bligaard, Tysvær Bondelag                                               
 • Rogaland Naturvernforbund
 • Rogaland Jordvernforening.                                     

 

U – landsutvalet – Rogaland Bondelag sin representant.     

Ole Eriksen                                                                

Våre samarbeidspartnere