Fredag 3. april vedtok et enstemmig representantskap i Norges Bondelag Landbrukets klimaplan 2020 - 2030.
Planen viser hvordan en samlet landbruksnæring ser for seg at sektoren skal nå målet om reduksjon av 5 mill tonn CO2-ekvivalenter innen 2030. Målet er avtalt med staten i juni 2019.
Planen viser også at dette målet kan nås uten den drastiske reduksjonen av jordbrukareal i drift og norsk kjøttproduksjon som Miljødirektoratets løsningsforslag i Klimakur 2030 vil kunne medføre.

Les om Landbrukets klimaplan

Agder Bondelag inviterte toppolitkere fra Agder fylkeskommune og de regionale mediehusene i Agder til en overrekkelse og prat om klimaplanen hjemme på fylkesleder Knut Erik Ulltveits gård i Gjerstad.
I motsetning til media hadde ikke fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (Krf) og opposisjonleder i fylkestinget, Gro Bråten (Ap) problemer med å prioritere dette møtet.

Bjørn og Gro fikk først en runde i ammekufjøset, som på denne tiden av året "kryr" av kalver.

Deretter ble selve planen overrakt mens Knut Erik orienterte om stripesperederens klimafordeler, et eksempel på klimavennlig håndtering av husdyrgjødsel, ett av temaene i klimaplanens åtte satsingsområder.

Over kortreiste baguetter og bakervarer ble det tid til en god prat innendørs. En fin anledning til å sette Landbrukets klimaplan i sammenheng med landbrukets klimaavtale med staten, som grunnlag i framtidige jordbruksoppgjør og som innspill til den klimameldingen Klima- og Miljødepartementet jobber med akkurat nå. 

Agder fylkeskommune er langt framme i eget klimarbeid. De har selv laget sitt Klimavegkart for Agder, der mange av momentene på landbruksområdet er overlappende med Landbrukets klimaplan.

Rundt bordet ble det fort enighet om videre samarbeid om klimarbeid mellom Agder Bondelag og Agder fylkeskommune, både på politisk og administrativt nivå.

Tillitsfulle kalver, politikere og bønder på Ulltveit Gård i Gjerstad. Fra v. fylkesvaraordfører Bjørn Ropstad (Krf), leder i Gjerstad Bondelag (og Knut Eriks samboer), Siri Bjellerås, oppsosisjonsleder i fylkestinget, Gro Bråten og leder i Agder Bondelag, Knut Erik Ulltveit. (foto: Finn Aasheim)

I fjøset var også Olaug, en kraftig plugg av en kvigekalv som viste seg fortrolig i møte med Bjørn (Krf), men skvatt unna da Gro (Ap) ønsket kontakt. Olaug hevdes forøvrig å være den aller siste kalven født i tidligere Aust-Agder fylke. (foto: Finn Aasheim)

Med god utsikt over Gjerstadbygda fikk Bjørn og Gro både klimaplan og grundig orientering om klimsmart husdyrgjødsling. (foto: Finn Aasheim)

Innendørs ble det tid til solid bakverk og nærstudier av Landbrukets klimaplan. (foto: Finn Aasheim)