Fylkesleder Aslak Snarteland ønsket velkommen. «Det begynnner å bli en tradisjon at du tar turen til Telemark i slutten av mai» sa han til Bartnes. Det ER vel blitt en tradisjon repliserte Bartnes og håpet han ble invitert neste år også.

Bartnes åpnet med å si at tilbudet vi fikk var et godt svar på et godt krav.  Litt her og litt der er og en passende beskrivelse sa han. - Vi vant kampen om pengene, men vi tapte kampen om struktur. Endringene fra 2014 begynner å vises, men å snu dette har vist seg å være vanskelig sa han.

Hovedprioriteringer
                unngå økte inntektsforskjeller mellom jordbruke tog andre grupper 
                styrke grøntnæringa og korn øko
                styrke distriktene
                skattelette gjennom økt jordbruksfradrag

Det var en engasjert forsamling som hørte på Bartnes, mange benyttet muligheten til å stille spørsmål og komme med kommentarer. Markedsbalanse, kornøkonomi, areal som går ut av produksjon, problemstillingene i melkemarkedet og struktur var temaer som ble diskutert.

Det var ikke bare telemarkinger som hadde tatt turen til Bø Hotell. I tillegg var medlemmer fra nabofylkene invitert. Fra Aust-Agder møtte fylkesleder Knut Erik Ulltveit og fylkesstyremedlem Frank Sigvaldsen opp.


f.v: Frank Sigvaldsen og Knut Erik Ulltveit tar gjerne turen fra Agder til Bø.

       
Gode diskusjoner i pausen