Tilsvarande samlingar siste åra har vore så populære at Møre og Romsdal Bondelag på nytt inviterer til samling med tema Eigarskifte i landbruket.

Planlagt temadag vart utsatt i mars p.g.a. korona. Ut frå dagens koronasituasjon ser vi det mogleg å gjennomføre temadagen. Så er det berre å håpe på ein «normal» haust og ikkje koronanedstengt igjen! Temadagen blir halde i møterom på hotellet i samsvar med smittevernregelverket.

Advokat Ole Houlder Rødstøl er ansvarleg for det faglege innhaldet.

Advokat Ole Houlder Rødstøl (biletet) er i det daglege partnar i advokatfirmaet Øverbø Gjørtz AS. Han er samarbeidsadvokat for Norges Bondelag i Møre og Romsdal, og arbeider i hovudsak med generasjonsskifte, skatt, odelsrett og rettslege spørsmål knytt til fast eigedom.

Det blir fokus på:

  • Familiære og økonomiske utfordringar ved eigarskifte
  • Arve- og formuesreglar for sambuarar og ektemakar
  • Skatte og avgiftsmessige tilhøve. Organisering av verksemda.
  • Odels- og konsesjonsreglar

Målgruppe er i utgangspunktet alle som har tilknyting til garden, både ny og gammal generasjon, som skal inn i eller er inne i ein eigarskifteprosess.

Tid: Laurdag 24. oktober 2020 kl 10.30 – 17.00

Stad: Scandic Hotell Alexandra, Molde

Deltakaravgift kr 600,-  som inkluderer lunsj på hotellet. Faktura blir utsendt etterpå.

Hvis antalbegrensning p.g.a. koronasituasjonen, gjeld førstemann til mølla ved påmelding

Påmelding innan fredag 9. oktober til:

Møre og Romsdal Bondelag, tlf 71 20 28 90, mob/sms 99 72 63 99

E-post: more.romsdal@bondelaget.no

 

INVITASJON I PDF – KLIKK HER