Fylkesleder Konrad Kongshaug (t.v.) og årsmøteordfører Oddvar Mikkelsen skal lede digitalt fylkesårsmøte 5. mars.

TID: Fredag 5. mars 2021 kl 10.00-15.00

STED: Digitalt årsmøte - Teams

Det er dessverre fortsatt ikke mulig å samle tillitsvalgte til fysisk fylkesårsmøte. Fylkesstyret har derfor besluttet å avvikle årets årsmøte digitalt på Teams fredag 5. mars. Den årlige landbrukskonferansen i forkant av fylkesårsmøtet er avlyst.

Vi må ha påmelding fra alle som skal delta på digitalt fylkesårsmøte, som sendes til more.romsdal@bondelaget.no eller på telefon: 71202890 / 99726399 innen onsdag 24. februar.

Deretter sender vi ut kalenderinnkalling til de påmeldte med lenke for påkobling, og oppfordrer alle til å logge seg på senest 15 minutter før møtestart for å fange opp eventuelle tekniske problemer.

Lokale Bondelag fikk innkalling og varsel om årsmøtet på e-post fra M&R Bondelag 22. desember 2020.

Årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett, valgnemndas forslag og annen informasjon blir sendt på e-post og i posten senest 26. februar, til alle lokallag ved leder og alle påmeldte utsendinger og gjester.

PROGRAM OG KJØREPLAN:

10.00 Årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag blir satt

11.30 Pause og formiddagsmat

12.00 Fylkesleders tale v/ Konrad Kongshaug

12.20 Årsmøtetale – aktuelle faglige- og organisasjonsmessige utfordringar og muligheter for Bondelaget v/ styremedlem i Norges Bondelag, Audhild Slapgård, Trøndelag.

Generaldebatt – Spørsmål og debatt

13.30 Pause

13.40 Fortsettelse generaldebatt

14.00 Sak 7: Valg

Sak 8: Godtgjørelse til styret og tillitsvalgte i fylkeslaget

14.45     Avtakkinger

15.00     Forventet avslutning av årsmøtet

 

Årsmøteutsendinger fra lokale Bondelag er:

  • Lederen (eller leder sin vara).
  • I tillegg velger lokallag med over 100 medlemmer en utsending for hver påbegynt 100 medlemmer: 101-200 gir 1, 201-300 gir 2 osv. Dersom lederen har forfall oppmoder vi om at vara møter.