Mat fra framtidas norske jordbruk skal produseres på en måte som ikke forringer ressursene, som ivaretar levedyktigheten i økosystemene, og som bidrar til å redusere den globale oppvarmingen. Hvordan kan jordbruket bli enda mer bærekraftig?

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim vil delta sammen flere engasjerte foredragsholdere. 

Frokosten avsluttes med en debattsamtale om hvordan jordbruket kan produsere bærekraftige produkter som forbrukeren vil ha og som gir ei lønn å leve av for bonden.  

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Lyst å starte dagen fysisk i Landbrukets Hus? Send en mail til anne.cathrine.wangberg@bondelaget.no innen 13.mars.

Følg stream her:

Vi har problemer med lyden grunnet overføring fra Facebook til nettsider. Vi jobber med å løse problemet.

Du kan også følge streamen via Facebook ved å klikke deg inn på denne lenken: https://fb.watch/jhaJUAXhez/

Program:

Kl 0815   Velkommen v/ Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag

Kl 0820   Derfor er bærekraft viktig for oss bønder og for deg som kjøper maten vi produserer v/ Egil Chr. Hoen, bonde og 1.nestleder i Norges Bondelag

Kl 0830   Lokal matproduksjon i et globalt perspektiv v/ statsråd Anne Beathe Tvinnereim

Kl 0840   Bærekraftig matproduksjon i Norge – fortrinn og utfordringer v/ Audun Korsæth, Nibio

Kl 0850   Hva vet vi om forbrukernes betraktninger og bekymringer om bærekraftige matvalg og hvordan står det egentlig til med endringsviljen? v/ Annichen Bahr Bugge, forbrukerforsker SIFO                            

Kl 0905  Samtale: Realisme kontra idealisme?

Hva er bærekraft i et norsk perspektiv? Er det realisme i hvordan vi snakker om bærekraftig  matproduksjon? Hva må til?

Deltakere: 

Ingrid Kleiva Møller, fagsjef i Fremtiden i våre hender

Annechen Bahr Bugge, forbrukerforsker Sifo

Egil Chr. Hoen, bonde og 1.nestleder i Norges Bondelag

Kl 0930   Takk  for i dag v/ Bodhild Fjelltveit, 2. nestleder Norges Bondelag