Hvilke virkemidler trenges – både økonomisk og politisk? Er økt produksjon svaret eller er vi nær å ha nådd et tak for hva som er mulig ut fra våre naturgitte forutsetninger?

Et landbruk med aktive gårder skaper inntekter, jobber og bogrunnlag for folk i hele landet. Bærebjelken i distriktsjordbruket er melk- og storfeproduksjon. Melkebøndene står foran store lovpålagte endringer/omstillinger, som krav til egne kalvebinger og sykebinger i 2024, og omlegging til løsdriftssfjøs innen 2034.

𝐓𝐢𝐝: Tirsdag 28.februar 2023
Frokost: 0730 – 0800
Programstart: 0800 - 1000
𝐒𝐭𝐞𝐝: Mezzaninen i 2.etasje hos Doga, Hausmannsgate 16, Oslo

VIL DU DELTA FYSISK? Det er begrenset med plasser. Derfor må du gi beskjed om du kommer på epost til anne.cathrine.wangberg@bondelaget.no.

Streaming: Seminaret vil bli streamet live på facebook.

Program:

Kl 0800: Velkommen v/ Bjørn Gimming, leder Norges Bondelag

Kl 0805: Fra bås til løsdrift. Hvordan ta vare på de små og mellomstore brukene? v/ Erling Aas-Eng, medlem av det partssammensatte strukturutvalget

Kl 0820: Innlegg: Landbrukets betydning for Distrikts-Norge v/statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp), Kommunal-og distriktsdepartementet

Kl 0830: Hva må til for å få med melkeprodusentene videre? Status investeringsbehov for omlegging til løsdrift v/Lars Johan Rustad, avdelingsleder, divisjon for kart og statistikk, NIBIO

Kl 0845: Vestlandsbonden – fortid eller har han en framtid? v/ Bjørn Harald Haugsvær, ass. landbruksdirektør, Statsforvalteren i Vestland

Kl 0855: Framtidens melkeproduksjon – utfordringer, forventninger og muligheter v/ Asgeir Pollestad, styremedlem Tine

Kl 0905: Innlegg: Har vi kart å snu den negative utviklingen i nedleggelsen av melkebruk? Erfaringer fra Kristin Langtjernet, ordfører i Folldal (Ap)(Nord-Østerdalen Innlandet)

Kl 0915: Debatt

Kl 0940: Takk for i dag

Kl 0945: Slutt

Generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag leder seminaret.

Velkommen!