Nyheter

Ny fjellov – styrka lokalt selvstyre og inntekter fra statsallmenningene

Overlevering av ny fjellov

Norges Bondelag har vært representert i utvalget som har levert forslag til ny fjellov i NOU 2018:11 til landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Forslaget skal bli sendt på høring.

Trenger nasjonal bekjempelse av villsvin

Villsvin

Villsvin er en uønsket art i Norge. Dersom det ikke tas grep, vil det bli 40 000 villsvin i løpet av 12 til 15 år.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

For seint for kornet

Kornet tørker bort på Romerike.

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Våre samarbeidspartnere