Nyheter

Vil ha strategi for å møte ekstremvær

Illustrasjonsfoto: Anders Hals, Skog.no

Bondelaget og Skogeierforbundet ber om penger til oppryddingen etter Dagmar og en strategi før neste storm..

Høyesterett prinsippfast om konsesjonsloven

Illustrasjonsfoto: Per Hilleren.

Høyesterett holdt fast ved vedtak, og nektet milliardær konsesjon. - Styrker loven, sier Ole Jacob Helmen.

Forurenser må betale - ikke grunneier

Foto: Anita Høiby Gotehus, Østlendingen

Myndighetene må stille krav til virksomheter om garanti for kostnadene til opprydding av eventuell forurensning, mener Norges Bondelag.

Gamle hønsebur er historie

Illustrasjonsfoto: Merete Støfring

Fra årsskiftet er bostandarden for alle norske verpehøns oppgradert til moderne miljøbur eller frittgående systemer.

Jord må brukes til matproduksjon

Bondelagsleder Nils T. Bjørke, arkivfoto: Per Ole Ranberg

-Vi har et internasjonalt ansvar for å bruke våre begrensede jordressurs til matproduksjon.

EØS påverkar bondens kvardag

Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, arkivfoto: Marthe Haugdal

EØS-avtalen påverkar landbruket. -Men, det er avgjerande skilnad mellom medlemskap og EØS, seier Nils T. Bjørke.

Ny norm for ammoniakk uhåndterbart for landbruket

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.

Dersom et forslag til ny norm for ammoniakk blir vedtatt, har norsk husdyrhold store problemer.

Gir meldinga god karakter

De to nestorene Per Harald Grue og Reidar Almås gir landbruksmeldinga god karakter, men Almås nøyer seg med "M -".

Våre samarbeidspartnere