Jorun og Einar Hegdahl har vært medlemmer i Norges Bondelag i over 30 år. Bondelagets advokater ga juridisk bistand da grunneierne hadde behov for det i tomtefestestriden som gikk helt til Høyesterett. 

Norges Bondelag gav økonomisk bitand til rettsbehandlingen som prinsippsak og har også gitt støtte til erstatningssak mot staen i etterkant. 

Ekteparet fra Hvaler synes det er vktig å tilhøre en organisasjon som støtter landburket og grunneierne. 

- Bondelaget er en organisasjon som vi naturlig hører innunder. Som grunneiere kan man får juridisk bistand fra Bondelagets advokater dersom det blir nødvendig, sier Einar Hegdahl.