-For meg er det viktig å være med i den organisasjonen som snakker vår sak, sier kornbonde Kristoffer Svalastog Skinnes. 

- Vi står veldig svakt alene i denne næringen. I Norges Bondelag er alle oss som er engasjerte i landbruket samlet. Det gir en utrolig styrke, både i jordbruksforhandlinger og i andre sammenhenger, sier han. 

Sammen med kona overtok han gårdsdrifta på Nedre Skinnes ved Krøderen ved Norefjell i 2011. Medlemskapet i Bondelaget gir ham også et stort nettverk, noe som betyr mye for den unge bonden. 

- For meg er det nettverkdet jeg har fått siden jeg meldte meg inn i Bondelaget blitt veldig betydningsfullt. Det er hyggelig å være en del av et større nettverk, både faglig og sosialt. En tilleggsbonus er store rabatter på blant annet forsikring og drivstoff, sier han.