Nei. Medlemskap i Norges Bondelag er direkte og personlig, og hvert medlem må ha gyldig medlemskap for å bruke medlemsfordelene. Det kan knyttes ett husstandsmedlem til hvert ordinært medlem. Husstandsmedlemmer betaler redusert sats på personlig kontingent.