Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunne ha møttes i samme rom i hopetall, delt gode historier, diskutert landbrukspolitikk og løst verdensproblemer. Vi håper likevel en felles feiring på forskjellige steder, men til noenlunde samme tid, vil kunne skape en opplevelse av at vi gjør noe sammen og er på samme lag.

Det er i utgangspunktet helt opp til dere i lokallaget hva dere ønsker å gjøre, men hold dere helst til helgen 5.-7. februar.

Vi må forholde oss til alle myndighetenes råd og retningslinjer for smittevern, og det er enda ingen som kan si hvordan situasjonen vil være i begynnelsen av februar. Vi oppfordrer derfor ikke til å legge opp til et arrangement som krever alt for mye av planlegging og gjennomføring. Det viktigste er at det er et lavterskel tilbud med vekt på det sosiale. Noen ideer kan være:

  • utearrangement
  • sosial kveld med mat og drikke
  • inspirasjonsforedrag om det lokale landbruket i fortid og framtid
  • digital samling
  • mediestunt eller en kampanje i sosiale medier

Vi jobber med å lage flere konkrete forslag til innhold og gjennomføring, og det går an å ta kontakt med fylkeskontoret for tips og råd. Tenk gjerne gjennom om det er noen som har betydd mye for Bondelaget eller landbruket i lokalmiljøet som bør inviteres.