Som medlem i Norges Bondelag kan du også få råd og rettleiing via telefon innafor fagområda til dei tilsette i avdeling for regnskap og juridisk service. Ved større oppdrag gjeld eigne vilkår.