Biogass på nye arenaer

  • Tips en venn om denne siden

Tirsdag den 25. oktober ble den første fergeturen i verden med biogass som drivstoff, foretatt i Indre Oslofjord.

En ny Nesoddbåt, Prinsen, ble fylt opp med biogass fra Oslo Ege sitt matavfallsanlegg på Romerike. En ny æra for norsk biogass fra matavfall, husdyrgjødsel, avløpsslam og annen biomasse har begynt. 

Biogassferje til Nesodden

120 deltakere var med på turen. Utstillere av teknologi innen samferdsel og landbruk stilte opp med en rekke nye spennende og innovative løsninger. Minorga hadde med seg prøver på biogjødsel i pellets format. Politikere fra regjering og byrådet i Oslo var på plass med foredrag og debattinnlegg. Program Biogass20 ble også presentert. Dette er en plan for utvikling av en omfattende biogassnæring basert på ulike avfallsfraksjoner og gjødsel. Målet for næringen er å utvikle energi fra biogass tilsvarende 1 TWh i 2020 og 5 TWh i 2030. Ambisiøst, men innen rekkevidde. 

Biopellets fra Minorga

På plassen foran fergen stod det linet opp biogassbuss, lastebiler på biogass og mindre varebiler/personbiler. Teknologien er moden og for bønder med tilgang på husdyrgjødsel. Reaktorteknologien er på plass, samarbeidsavtaler med matavfallsanlegg er utviklet, og tilskudd til investeringer gis fra Innovasjon Norge. Det gis tilskudd for alle som får gjødsel gjennom en biogassreaktor, på 60 kr pr. tonn.

Biogassreaktor fra ANTEC

Biogass fra kua kan brukes til strøm og varmeproduksjon, til drivstoff og i det siste er det satt i gang forskning for å utnytte biogass også til protein. Får man til det vil husdyrbruk over hele landet bli viktige deltakere i den nye sirkulære bioøkonomien, og det vil være et viktig klimabidrag fra landbruket.

Vi på Næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag, har lenge arbeidet med teknologi og politikk knyttet til en fremtidsrettet biogassproduksjon. Det har tatt tid, men mye er i ferd med å falle på plass. Vi håper at flere av våre medlemmer etter hvert vil benytte muligheten til å levere produksjon av en spennende gass med stort anvendelsesområde. 

Traktor på biogass

Ikke rart bøndene mister troen på fremtiden

«Bønder mister troen på fremtiden» skrev Nationen 8. mai. Ja, det gjør vi jo selvfølgelig! Det hadde vel alle gjort når regjeringen legger opp til at målene i landbrukspolitikken ikke skal møtes og i tillegg legger frem tilbud gang på gang som knapt møter kostnadsveksten.

Invester i jordhelsen

På Berge Gård på Gvarv er korn- og ammekubonde Hellek Berge opptatt av de minste organismene som befinner seg under beina våre; mikroorganismene i jorda.

Melkebilen henter melk overalt i Norge.

Svaret ligger i melka

Stolte tradisjoner, høye ambisjoner og hardt arbeid har ført Norge til verdenstoppen i osteproduksjon. Uten melk i verdensklasse hadde ikke det vært mulig. 

EU-flagget

Skjebnetid for matmaktregulering i EU

- Dette er sjansen vi har til innføre ei EU-lov om uheldig handelspraksis i verdikjeden for mat. Slik konkluderte EU-parlamentarikar Paolo de Castro då han sist veke traff EU-bøndene og samvirka i COPA-COGECA.

Namdalseid Bondelag. Anette Liseter i midten

Jeg vil ikke bli den siste bonden i bygda

Ingen vil bli den siste bonden i bygda. Derfor må vi som bønder ta vare på hverandre, det kollegiale fellesskapet og landbrukspolitikken som gir rom for både de små og de store, skriver Anette Liseter i dette innlegget.

Ammeku

Et privilegium, men ingen hobby

Kalvinger på julaften, våronn i konfirmasjonstiden, og innhøsting hele høstjakta. Vi er der for deg og det er ingen plass vi heller vil være, men ikke gratis, skriver Johan Martin Tovslid om livet som bonde.

Vafler illustrasjonsbilde

Brunost, vafler og andre verdier

Det er ikke alle politikere som stiller opp for verdiene fra norsk jord. Ikke engang de politikerne som elsker brunost og vafler, skriver Lars Petter Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere