Tysdag 25. april klokka 9 – 10.30 digitalt på Teams.

Deltaking er gratis for alle medlemmer.

Det vert fagleg innlegg ved advokatane Frode Halvorsen og Børje L. Hoff. Begge er frå advokatfirmaet HARRIS,  eit av fleire advokatfirma som har samarbeidsavtale med Norges Bondelag.

Kva er rettane til grunneigaren når ein stor utbyggar bankar på døra og ynskjer underskrifta di?

  • Rettigheitstema generelt,
  • Forhandlingar knytt til vassutbygging
  • Forhandlingar knytt til vindkraftutbygging.
  • Ulike vederlagsmodellar og kritiske punkt i dei ulike avtalane vil verte behandla.

Det vil bli opna for spørsmål, men dersom du har litt omfattande spørsmål vil vi be om at de stiller dei skriftleg i samband med påmeldinga slik at innleiarane kan gje best mogeleg relevnte svar.

Men hugs: 90 minutt kan ikkje dekke opp alle sider med desse problemstillingane.

Påmelding: https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/webinar

Lenke til webinaret blir sendt på e-post 24. april.