Interessa for lokal mat aukar, både innan næringa og hos forbrukarane. Kjerna i studiet Lokal matkultur byggjer på kunnskap om matkvalitet, matproduksjon, matkultur og mattradisjon. Studentane får ei opplæring med fokus på lokal matkultur, med eit breitt fundament i kulturarven til det nordiske kjøkkenet. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Hjeltnes i Ulvik.

Etter ferdig studie skal studenten ha ein god basis til å etablere, leige og drive ei berekraftig matbedrift, ha leiande stillingar for serveringsstader, produksjonsbedrifter, reiselivsbedrifter eller daglegvarebransjen. Andre aktuelle arbeidsfelt kan vere innan matfagleg rådgjevingsteneste, varedistribusjon, matjournalistikk eller som lærar innan matfag.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.

Les meir på nettsida til Fagskolen.

Les også kva studenten Therese Heldal seier om utdanninga: En fantastisk mulighet i utrolige omgivelser.