Fitjar Bondelag og Bygdekvinnelag brant to bål, et synlig ved veien og et i Fitjar sentrum, sier Bjørg som er leder for HBK

Bjarte Naterstad, leiar i Omvikdalen Bondelag, med appell

Bilde frå Omvikdalen Bondelag si markering.

Fitjar Bygdekvinnelag og Fitjar Bondelag tende bål på Rimbareid. Ordføraren tok turen til markeringa. Klipp frå Fitjarposten:

Etne Bondelag fekk med seg ordførar Siri Klokkerstuen då dei brann bål for landbruket

Etne Bondelag

Fusa Bondelag

Fusa Bondelag

Ordførar på Voss, Hans-Erik Ringkjøb, held apell

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb, varaordfører Sigbjørn Hauge og leiar i Voss Bondelag Lars Istad saman om eit levande landbruk på Voss.

Bondelaga på Voss har brent bål for norsk landbruk og mot regjeringa si jordbruksmelding.

Bål ved Nye Voss vidaregåande skule

Medlemer i Ølve og Hatlestrand Bondelag

Leiar i Ølve og Hatlestrand Bondelag med appell

Bålbrenning for landbruket på Hauge  på Osterøy

Lokallaga i Nordhordland med bål i Knarvik

Frå Norhordland i dag

Bilde frå Eva Aga Baas, Ullensvang Hagebrukslag

Stord Bondelag og Huglo Bondelag har markering i Leirvik

Eivind Myrdal og Olav Botnevik tenner bålet

Samling rundt bålet på Bahus, Bergen Bondelag og Os Bondelag

 

Bodhild Fjelltveit med appell

Bergen Bondelag og Os Bondelag på Bahus

Vi brenner for landbruket (Bergen og Os)

Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag i Strandebarm

I Hatlestrandkan du sjå denne markeringa