FRÅ VENSTRE: Tonje Heggertveit, Terje Hagen, Grim Erik Gillestad og Marita Skeie.

 

Målet med besøket var å orientere elevane om dei ulike organisasjonane, landbruket i fylket og arbeidsmoglegheiter i dei ulike bedriftene. 

Elevane rulerte mellom fire foredrag, før alle vart samla til ein felles Kahoot siste halvtimen. 

Under Kahooten var det stort engasjement, og vinnaren klarte å svare rett på alle dei 24 spørsmåla.