KJEKK KVELD: Mange hadde teke turen til temamøtet. 

 

GRØN INTEGRERING: Anne-Joril Bratlie Haugland starta med ein presentasjon av det flotte arbeidet til grøn integrering, der skuleborn blir integrert samtidig som dei lærer språk og å produsere mat på lokalt nivå.

 

VIKTIG TEMA: Sigurd Reksnes la fram senterpartiet si vinkling på tema. 

 

GOD PRESENTASJON: Tom-Even Svanevik Langø (leiar i Eid Bondelag) hadde ein presentasjon om matberedskap og sjølvforsyning frå bondelaget sin synsvinkel.

 

 

 

* Arrangementet var i regi av Stad senterparti, Eid Bondelag og Grøn integrering.