VELKOMEN TIL GARDS: Magne Selseng, leiar i Sogndal Bondelag, tok i mot elevane heime på garden sin på Kaupanger.

 

HOGGE VED: Elevane fekk mellom anna hogge ved på gardsbesøket.

 

NYTTIG ARBEID: Det vart kløyvd mykje ved denne dagen.

 

NATURSTI: 8.klassingane fekk også gå natursti. Den hadde 12 spørsmål.

 

LUNSJ: Til lunsj fekk elevane pølser. Magne Selseng tok seg av grillinga.

 

MATSERVERING: Eirin Reppen Fretland frå Sogndal Bondelag hjalp til.

 

LAM: Under besøket kunne elevane mellom anna helse på desse flotte lamma.

 

HEST: Elevane kunne også sjå mange flotte hestar under gardsbesøket.

 

SETTE OPP GJERDE: Elevane fekk prøve å sette opp stolpar til gjerde. Her syner Magne Selseng korleis det skal gjerast.

 

 

Dette var ein veldig kjekk dag. Sola skein og elevane kosa seg.