På programmet sto mellom anna besøk av Trine Alme i Stad/Gloppen kommune.  Ho kom med lokal info iht tilskot, hjorteforvaltning og skogbruk.

 

Elles sto faste årsmøte saker på programmet. Nesten 50% av medlemmene kom på årsmøtet.

 

Ein flott gjeng på årsmøte.