Påmeldinga til årsmøtet er betre enn på fleire år så dette ser eg verkeleg fram til seier Hilleren.  Han oppmodar alle utsendingane og gjestene om å vere aktive og delta i debatten med spørsmål og utfordirngar til innleiarane og oss tillitsvalde på fylkesnivå.

Her kan du lese programmet for møtet