Lamminga er godt i gang hjå Olav Høyheim Einan, 2.vara i styret til Sogn og Fjordane Bondelag.

 

Varme flotte vårdager tillet han å sleppa ut sauene med lam tidlegare enn normalt, med fôring ute.

 

Dette gjev god dyrevelferd, lågare smittepress og gode vårdagar for bonde og dyr.

 

Flotte dyr som kosar seg i sola.

 

 

Bada i sol nyt både sau og lam våren ute.