Fleire av medlemene var skeptiske til den nye regjeringa, medan andre meinte den politiske leiinga bør få ein sjanse til å syne kva dei vil. Uskedalen utvikling var på plass for å dekkje årsmøtet. Du kan lese heile saka her.

Kjetil Mehl frå fylkesstyret og leiar Olav Hjetland Bringedal. Foto Ola Matti Mathisen