Er du fersk bonde så kan du inngå ei formell avtale med ein meri erfaren bonde som kan vere din diskusjonspartnar gjennom eitt år.   Erfaring syner at dette  ofte kan vere til gjensifig nytte ved at også den erfarne bonden som vert din mentor får sett difta på sin gard også med litt nye auge.    Orninga vert finansisert via jordbrukavtalen.  Det vert gjeve noko økonomisk kompensasjon til den som tek på seg mentorrolla.

Norsk Landbruksrådgjeving har hovudansvaret for gjennomføringa i samarbeid med faglaga og Innovasjon Norge.

Søknadsfrist 1. desember 2020

Ynskjer du å søkje om å få vere med på mentorprogrammet i 2021 kan du søkje innan 1. desmeber 2020 via desse lenkjene:

Søknad om deltaking som ny bonde i Mentorordninga 2021

Om du vil melde deg som Mentor kan du gjere det her

 

Kontaktperson lokalt i Vestland er :  Leif Trygve Berge, NLR Vest, 982 45 839, leif.trygve.berge@nlr.no

Meir utfyllande kunnskap om ordninga og erfaringar finn du på NLR si side.