Arild Hornnes

 

Målet med arrangementet er å auke bruken av tre i offentlege bygg i Sogn og Fjordane.  

- Å byggje i tre har mange fordelar, til dømes er det rask bygging, billeg og slitesterkt. Trebygningar har gode inneklima, og kan dermed ha ein gunstig effekt på psykisk helse.

Det fortel Arild Hornnes, seniorrådgjevar hjå Innovasjon Norge  Sogn og Fjordane.

- Vårt ynskje et at kommunane i åra som kjem vil vurdere sine nybygg i tre.

 

Viktig

Tredagen i Sogn og Fjordane skal være ei samling kor mellom anna kommunane i fylket mottek informasjon og inspirasjon til å byggje meir i tre.

- Det er ein viktig dag, seier Hornnes.

 

For meir informasjon, sjå her:

http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Sogn-og-Fjordane/arrangementer/tredagen-2014-ei-satsing-mot-nye-offentlege-trebygg-i-sogn-og-fjordane/