Statsråd i Landbruke- og Matdepartementet var på besøk i Sunnfjord og Nordfjord sist tysdag.  Vestland Bondelag var då sjølvsagt til stades for å fokusere på viktige saker for våre medlemer.  Konkrete tiltak som kan betre den økonomiske situasjonen på kvar gard hadde hovudfokus i dialogen med Ministeren.  Mellom anna tok fylkesleiar Anders Felde opp trongen for ei betre straumstøtteordning.  Det same gjorde styremedlem Gry Ingvild Agjeld då ho møtte ministeren i møte på Eid seinare på kvelden.

Tydeleg melding frå fylkesleiar Anders Felde vedrørande straumstøtte

Norges Bondelag sine krav til betring i straumstøtta

Styremedlem Gry Ingvild Agjeld t.v og Landbruks- og Matminister Sandra Borsch t.h. 

På møtet på Eid fekk statsråden også ros frå seniorrådgjevar Merete Støfring for å ta tak i viktige saker for bonden i skjeringspunktet mellom Landbruks- og Matdepartementet og Klima- og Miljødepartementet sitt ansvarområdet.  Det vart mellom anna synt til  grep innan hjorteforvaltning og rovviltforvaltning.

Leiar i Olden Bondelag, Silje Skarstein og leiar i Nordsida Bondelag Per Erik Ulvedal var nokon av tilhøyrarane på møtet på Eid.  Silje fekk også stilt spørsmål til Ministeren om konkrete tiltak som kan betre bonden sin likviditet.