Vilkåra for å kunne motta tilskot gjeld all gjødsling gjennom sesongen. De må difor vurdere kva som kan vere relevant no, før vårgjødslinga startar.

Det er tilskot til:

  1. Spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging
  2. Spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange
  3. Kantsone i eng (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)
  4. Spreiing av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen (gjeld berre nær prioriterte vassdrag)

Les meir på nettsida til fylkesmannen i Vestland: Tilskot til meir miljøvennleg spreiing av husdyrgjødsel 2020.