Staten legg fram sitt tilbod til jordbruket onsdag 9. mai klokka 10:00.. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag overleverte den 27. april jordbruket sitt krav i samband med årets jordbruksforhandlingar. Forhandlingane skal vere avslutta 16. mai.

Pressekonferansen blir sendt direkte på Nett-TV

Bondelagets temaside jordbruksavtalen